Remember me on this computer  
Forgot Password Sign up for a new account  
 
 
The Light of Islam Main Page
 Our Articles

Conference Paper

General Article

Newspaper Article

Magazin Article

Poem

Audio

Photograph

Video

Computer Files

Links

Announcements

Wisdom Words

Nur Views

Holy Quran

Internet Article

Jawshan

Hadith
 
 
 

Ahmet Akgündüz


Published Items on www.nur.org

"Cenab-ı Hakka vâsıl olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler, Kur'ân'dan alınmıştır. Fakat tarikatların bazısı, bazısından daha kısa, daha selâmetli ve daha umumiyetli oluyor. O tarikler (yani genel anlamda Allah'a giden yollar) içinde, Kur'ân'dan istifade ettiğim 'acz, fakr, şefkat ve tefekkür' tarikidir. Şu tarik, hafî tarikler (Nakşibendiye tarikatı gibi) misilli 'letâif-i aşere' gibi on hatve değil, tarik-i cehriyye gibi (Kadiri tarikatı gibi) 'nüfûs-u seb'a' yedi mertebeye atılan adımlar değil, belki dört hatveden ibarettir. Tarikattan ziyâde hakikattır, şerîattır."
 [1]      1  |  2  >>10 / 15 items listed